Cennik

Cennik ksiąg handlowych: (dokument księgowy np. faktura, środek trwały - amortyzacja, lista płac - pracownik, wyciąg bankowy).

– 11-20 dokumentów księgowych – od 500 netto,

– 21-50 dokumentów księgowych – od 750 netto,

– 51-100 dokumentów księgowych – od 1.100 netto.

Księgi podatkowe - KPIR, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,karta podatkowa:

– 1-15 dokumentów – od 190,00 netto (dla podatników VAT zarejestr),

– 16-30 dokumentów – od 250,00 netto (dla podatników VAT zarejestr).

Dla osób korzystających ze zwolnienia podmiotowego z VAT w ramach limitu 200.000

usługa od 150,00 netto („NIEVATOWIEC”).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

od 130,00 netto

POZOSTAŁE USŁUGI - POMOC BEZPŁATNA:

– doradztwo w zakresie leasingu, pożyczek i kredytu,

– wybór formy opodatkowania dla osób fizycznych,

– pomoc w ustaleniu formy organizacyjno prawnej.

Rejestracja poprzez S24.